gototopgototop

Trening za trenere "Komunikaciona kompetentnost govornika kao predpostavka uspešne komunikacije i javnog nastupa" - CSU Kruševac

petak, 26 avgust 2011 21:00 Darije Janošević
Štampa

Sa željom da ojača komunikacijske kompetencije autora i realizatora programa stručnog usavršavanja, Centar za stručno usavršavanje Kruševac, realizovao je trening na temu : Komunikaciona kompetentnost govornika kao predpostavka uspešne komunikacije i javnog nastupa.
Predavači su bili: Prof.dr Dobrivoje Stanojević, Fakultet političkih nauka, Beograd, Prof.dr Milentije Đorđević, Filosofski fakultet, Niš, i Asis.mr Marko M.Đorđević, Pedagoški fakultet, Jagodina.
Tening je poslužio da se daju odgovori na sledeća pitanja:
Kako održati uspešan govor/prezentaciju/javni nastup; Kako uspešno upravljati interpersonalnim i grupnim komuniciranjem; Kako unaprediti komunikacijsku kompetentnost, ostariti delotvornu socijalnu interakciju, uspešno oblikovati poruke a ideje učiniti jasnim, jednostavnijim za razumevanje; Kako sopstveno izlaganje i prezentaciju/javni nastup učiniti zanimljivim slušaocima; Kako razviti veštinu govorenja, izražavanja imuskladiti elemente verbalne i neverbalne komunikacije; Kako se osloboditi straha od javnog nastupa i izvođenja govora pred publikom; Kako prevazići barijere u komunikaciji; Kako govor/prezentaciju prilagoditi slušaocima i mogučnostima medijskog pregovaranja.
Treningu je prisustvovalo 47 učesnika.

Pogledajte slike sa seminara