gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Konferencija o upotrebi evropskih standarda u informatičkom obrazovanju

El. pošta Štampa PDF
U prisustvu predstavnika Vlade Srbije, udruženja nastavnika informatike, Mreže RC i CSU Srbije kao i predstavnika privrede, danas je u zadužbini Ilije M. Kolarca održana konferencija i seminar o upotrebi evropskih standarda u informatičkom obrazovanju. Na konferenciji su govorili predstavnici Ministarstva trgovine i telekomunikacija zaduženi za IKT razvoj, Ministarstva prosvete, državne uprave, odbrane i zdravlja, predstavnici privrede kao i zainteresovani predstavnici obrazovnih institucija. Predstavnici Mreže RC i CSU Srbije, kao
Opširnije...
 

Sastanak "Mreže Rc i CSU Srbije" u Vrnjačkoj Banji

El. pošta Štampa PDF
Na upravo završenom trodnevnom sastanku „Mreže RC i CSU Srbije“ održanom u Vrnjačkoj Banji razgovarano je o aktivnostima koje je sprovodila Mreža i njene članice tokom 2014. Kompletan izveštaj o radu Mreže prisutnima je izložio Goran Stojićević, predsednik UO "Mreže RC i CSU Srbije", govorilo se i o sastanku Uo održanom u Nišu.
Najbitniji segment diskusije odnosio se na planiranje aktivnosti za ovu godinu, a sa tim u vezi je bila i poseta Vladana Stevanovića, nacionalnog ECDL koordinatora, JISA, pošto su Centri za stručna usavršavanja postali Test centri za obuku i polaganje ECDL ispita. Na kraju sastanka započeli su dogovori u vezi sa planom realizacije Konferencije u organizaciji Mreže RC i Csu Srbije.

Slike

 

Skupština "Mreže RC i CSU Srbije" u Smederevu

El. pošta Štampa PDF
Regionalni centar Smederevo je u protekla dva dana bio domaćin svim centrima iz Srbije na drugoj redovnoj sednici Skupštine "Mreže RC i CSU Srbije". Na početku prvog radnog dana prisutnima se obratio domaćin Borivoje Janošević, direktor RC Smederevo pozdravivši sve prisutne učesnike, direktore i stručne saradnike regionalnih centara, odnosno centara za stručno usavršavanje. U prvom delu, sednici je prisustvovala Lidia Vujičić, šef Kancelarije SDC-a u Beogradu, koja je istakla zadovoljstvo uspešnim radom Mreže, od osnivanja, pa do danas.
Nakon pozdravnih reči, Goran Stojićević, predsednik "Mreže RC i CSu Srbije" upoznao je prisutne sa dnevnim redom, na kome su se našli izveštaj o radu u proteklom periodu, finansijski izveštaj, kao i predlog plana rada za 2015.
   Drugi deo sednice, na kome su u radu učestvovali direktori srednjih stručnih škola iz Beograda, Kragujevca i Čačka doneo je razgovor o saradnji "Mreže RC i CSU Srbije" sa zejednicama srednjih stručnih škola kao i o organizaciji konferencije, sredinom juna, u vezi sa stručnim usavršavanjem u proteklih deset godina. Gosti učesnici bili su Milibor Saković, direktor Prve ekonomske škole u Beogradu i predsednik UO "Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola", Vladan Nicović, direktor Ekonomske škole u Čačku i predsednik Skupštine "Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola", Ivan Ružičić, direktor Gimnazije u Čačku i predsednik UO "Društva direktora škola Srbije", Ljubica Bašić, član UO "Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola" i Siniša Kojić, direktor Politehničke škole u Kragujevcu i predsednik "Zajednice mašinskih škola Srbije".
   Drugi dan skupštine bio je posvećen sastanku sa Natašom Nikolić Gajić, predsednikom UO Saveza učitelja Republike Srbije i budućoj, tešnjoj saradnji Saveza i Mreže u svim oblastima stručnog usavršavanja. Završni deo Skupštine direktori centara iskoristili su za dogovor o planovima rada Mreže u narednom periodu.

Slike

 

Početak karijere bez barijere - seminar u Subotici 13.12.2014

El. pošta Štampa PDF
Maja, 2013. godine, svih 12 Regionalnh Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Srbiji sprovelo je Procenu potreba nastavnika koji su na početku svoje karijere (do 5 godina radnog staža). Svi rezutati su objedinjeni i zajednički parametri su izdvojeni. Nakon detaljne analize potreba, zaposleni u Centrima su kreirali seminar upravo za one nastavnike koji su na početku nastavničke karijere. Iako je seminar prvobitno namenjen navedenoj ciljnoj grupi, sadržaj i teme programa su koncipirane tako da mogu pomoći svima koji žele unaprediti svoje kompetencije i veštine u pogledu: savremenih tendencija u nastavi i učenju; uspešne komunikacije sa roditeljima; upravljanja odeljenjem (pedagoške situacije); planiranja stručnog usavršavanja; i drugo. Više o seminaru na katalogu ZUOV.
Akreditaciju seminara “Početak karijere bez barijere” podržala je Mreža RC i CSU Srbije, a prvi seminar održan je u Muzičkoj školi u Subotici, 13. decembra, 2014. godine.

Slike sa seminara

 

Mreža RC i CSU po drugi put na Sajmu knjiga u Beogradu

El. pošta Štampa PDF
Vеčеrаs је u Bеоgrаdu оtvоrеn Sајаm knjigа. Birаnim i јеdnоstаvnim rеčimа, оnаkо kаkо mаlо kо umе, brilјаntnо sе prisutnimа оbrаtiо аkаdеmik Мilоsаv Теšić, ukаzuјući nа znаčај pisаnе rеči. U nаdаhnutоm оbrаćаnju Liјu Džеnjun, uglеdni pisаc iz zеmlје gоstа Kinе је intеrеsаntnоi krоz upеčаtlјivе primеrе gоvоriо о kulturi, knjižеvnоsti,filmu, pоlitici i mеdiјimа, о nеrаzumеvаnju mеđu lјudimа, nаrоdimа, držаvаmа...
Mreža RC i CSU se po drugi put od svog osnivanja predstavila na Sajmu knjiga.
 
 

Unapređivanje procesa odobravanja i realizacije programa i drugih oblika stalnog stručnog usavršavanja

El. pošta Štampa PDF
U prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja održan je okrugli sto sa temom Unapređivanje procesa odobravanja i realizacije programa i drugih oblika stalnog stručnog usavršavanja.
Skupu su, pored zaposlenih u ZUOV-u, prisustvovali predstavnici Ministarstva, fakulteta, instituta, regionalnih centara za stručno usavršavanje, stručnih društava i udruženja kao i drugi referentni stručnjaci i saradnici Zavoda.
Cilj skupa bio je razmatranje regulative i procedura odobravanja i realizacije različitih oblika stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.
Opširniji izveštaj pogledajte na sajtu ZUOV-a

izvor: http://www.zuov.gov.rs

Poslednje ažurirano petak, 24 oktobar 2014 12:27
 


Strana 4 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 5 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 461444

Anketa

Da li je treća konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.