gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Početak karijere bez barijere - seminar u Subotici 13.12.2014

El. pošta Štampa PDF
Maja, 2013. godine, svih 12 Regionalnh Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Srbiji sprovelo je Procenu potreba nastavnika koji su na početku svoje karijere (do 5 godina radnog staža). Svi rezutati su objedinjeni i zajednički parametri su izdvojeni. Nakon detaljne analize potreba, zaposleni u Centrima su kreirali seminar upravo za one nastavnike koji su na početku nastavničke karijere. Iako je seminar prvobitno namenjen navedenoj ciljnoj grupi, sadržaj i teme programa su koncipirane tako da mogu pomoći svima koji žele unaprediti svoje kompetencije i veštine u pogledu: savremenih tendencija u nastavi i učenju; uspešne komunikacije sa roditeljima; upravljanja odeljenjem (pedagoške situacije); planiranja stručnog usavršavanja; i drugo. Više o seminaru na katalogu ZUOV.
Akreditaciju seminara “Početak karijere bez barijere” podržala je Mreža RC i CSU Srbije, a prvi seminar održan je u Muzičkoj školi u Subotici, 13. decembra, 2014. godine.

Slike sa seminara

 

Mreža RC i CSU po drugi put na Sajmu knjiga u Beogradu

El. pošta Štampa PDF
Vеčеrаs је u Bеоgrаdu оtvоrеn Sајаm knjigа. Birаnim i јеdnоstаvnim rеčimа, оnаkо kаkо mаlо kо umе, brilјаntnо sе prisutnimа оbrаtiо аkаdеmik Мilоsаv Теšić, ukаzuјući nа znаčај pisаnе rеči. U nаdаhnutоm оbrаćаnju Liјu Džеnjun, uglеdni pisаc iz zеmlје gоstа Kinе је intеrеsаntnоi krоz upеčаtlјivе primеrе gоvоriо о kulturi, knjižеvnоsti,filmu, pоlitici i mеdiјimа, о nеrаzumеvаnju mеđu lјudimа, nаrоdimа, držаvаmа...
Mreža RC i CSU se po drugi put od svog osnivanja predstavila na Sajmu knjiga.
 
 

Unapređivanje procesa odobravanja i realizacije programa i drugih oblika stalnog stručnog usavršavanja

El. pošta Štampa PDF
U prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja održan je okrugli sto sa temom Unapređivanje procesa odobravanja i realizacije programa i drugih oblika stalnog stručnog usavršavanja.
Skupu su, pored zaposlenih u ZUOV-u, prisustvovali predstavnici Ministarstva, fakulteta, instituta, regionalnih centara za stručno usavršavanje, stručnih društava i udruženja kao i drugi referentni stručnjaci i saradnici Zavoda.
Cilj skupa bio je razmatranje regulative i procedura odobravanja i realizacije različitih oblika stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.
Opširniji izveštaj pogledajte na sajtu ZUOV-a

izvor: http://www.zuov.gov.rs

Poslednje ažurirano petak, 24 oktobar 2014 12:27
 

Sastanak sa Ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

El. pošta Štampa PDF
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić sa saradnicima razgovarao je danas sa predstavnicima Mreže regionalnih centra za stručno usavršavanje, odnosno direktorima regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Kragujevca, Užica, Čačka, Šapca i Leskovca. Na sastanku je razgovarano o značaju stručnog usavršavanja za rad nastavnika, kao i prevazilaženju problema u vezi sa organizovanjem seminara, obuka i edukacija. Ministar Verbić pozvao je predstavnike regionalnih centara za stručno usavršavanje da pošalju svoje predloge kako bi se unapredila ova oblast.

izvor: http://www.mpn.gov.rs

Poslednje ažurirano subota, 18 oktobar 2014 15:18
 

Sastanak UO "Mreže RC i CSU" Srbije

El. pošta Štampa PDF

Na održanom sastanku UO "Mreže RC i CSU" Srbije odlučeno je da novi predsednik UO Mreže bude Goran Stojićević, direktor CSU Šabac, a zamenik predsednika UO Gorica Stanojević, direktor RC Čačak.

Poslednje ažurirano sreda, 03 septembar 2014 12:13
 

Sednica Skupštine Mreže RC i CSU Srbije u Čačku 27.08.2014.

El. pošta Štampa PDF

Danas je u Čačku održana sednica Skupštine Mreže RC i CSU Srbije, sa sledećim dnevnim redom:

  • Usvajanje Zapisnika sa Skupštine „Mreže RC/CSU“ koja je održana u Smederevu u novembru 2013. godine
  • Primanje u punopravno članstvo RC Novi Pazar i RC Knjaževac
  • Usvajanje novog statuta i drugih akata Mreže
  • Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
  • Formiranje komisija u okviru Mreže

Pre sednice Skupštine održana je sednica Borda direktora RC i CSU na kojoj se razgovaralo o daljem radu i planovima vezanim za što bolje funkcionisanje Mreže.

Slike

 


Strana 4 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 17 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 323365

Anketa

Da li je Prva konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.