gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

RC i CSU Srbije

El. pošta Štampa PDF

Do pre nekoliko godina, kada bi se govorilo o procesu obrazovanja, pre svega bi se mislilo na podučavanje đaka/studenata. Međutim, u ovom procesu od velike važnosti je i usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Ulogu koordinatora edukacije zaposlenih u obrazovanju imaju Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Srbija je imala tu privilegiju da formira dvanaest takvih centara, kao i da ih, uz pomoć i donaciju Vlade Švajcarske, opremi svim onim što je potrebno za unapređivanje procesa obrazovanja i vaspitanja. ( Pomoć se zasniva na Međudržavnom ugovoru potpisanom između vlada dveju država u oblasti unapređenja obrazovanja i vaspitanja . Treba napomenuti da ova pomoć nije jednokratna, već će Vlada Švajcarske Konfederacije i narednih nekoliko godina kontinuirano obezbeđivati sredstva za opremanje centra.)

Zadaci Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju su : analiza potreba za stručnim usavršavanjem, planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja, pomoć pri kreiranju programa, praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja, saradnja sa Centrom za profesionalni razvoj, Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, lokalnom zajednicom, školskom upravom i vaspitno, obrazovnim ustanovama. Na osnovu svega navedenog, analizira se ponuda programa i organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja. Tokom svih aktivnosti Centara, formira se i održava baza podataka. Regionalni centri su i resursni centri jer se u njimu nalaze biblioteke sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd.

Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju do sada su osnovani i u : Nišu, Čačku, Užicu, Kikindi, Kruševcu, Smederevu, Šapcu, Leskovcu, Kanjiži, Kragujevcu, Novom Pazaru i Knjaževcu. Ideja vodilja pri određivanju lokacija za Centre bila je decentralizacija i regionalizacija obrazovanja, ali još važnije, treba voditi računa o različitim potrebama zaposlenih u obrazovanju u različitim regionima. Takođe, organizacija obuka/seminara u mestu rada ili neposrednoj blizini znatno smanjuje troškove usavršavanja. Osnivanje i rad Centara jednim delom finansira švajcarska Agenicija za razvoj i saradnju, a jednim delom lokalna samouprava.

Koordinaciju rada regionalnih centara vrši Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pri Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Ovaj Centar sastoji se od tri sektora :

  • Sektor za stručno usavršavanje i napredovanje,
  • Sektor za pripravništvo i rukovođenje u obrazovanju i vaspitanju i
  • Sektor za osiguranje kvaliteta programa stručnog usavršavanja.

Više informacija o Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i katalog akreditovanih programa stručnog usavršavanja mogu se naći na internet adresi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zuov.gov.rs

 


 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo:
www.rcsmed.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kikinda:
www.csu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice:
www.rcu-uzice.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak:
www.rc-cacak.co.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš:
www.rcnis.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kruševac:
www.csu.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Šabac:
www.csusabac.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Leskovac:
www.csuleskovac.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža:
www.rckanjiza.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kragujevac:
www.csu-kg.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar:
www.rcnp.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Knjaževac:
www.rcsuknj.com

 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Statistika

Imamo 5 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 461460

Anketa

Da li je treća konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.