gototopgototop

RC i CSU Srbije

Štampa

Do pre nekoliko godina, kada bi se govorilo o procesu obrazovanja, pre svega bi se mislilo na podučavanje đaka/studenata. Međutim, u ovom procesu od velike važnosti je i usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Ulogu koordinatora edukacije zaposlenih u obrazovanju imaju Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Srbija je imala tu privilegiju da formira dvanaest takvih centara, kao i da ih, uz pomoć i donaciju Vlade Švajcarske, opremi svim onim što je potrebno za unapređivanje procesa obrazovanja i vaspitanja. ( Pomoć se zasniva na Međudržavnom ugovoru potpisanom između vlada dveju država u oblasti unapređenja obrazovanja i vaspitanja . Treba napomenuti da ova pomoć nije jednokratna, već će Vlada Švajcarske Konfederacije i narednih nekoliko godina kontinuirano obezbeđivati sredstva za opremanje centra.)

Zadaci Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju su : analiza potreba za stručnim usavršavanjem, planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja, pomoć pri kreiranju programa, praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja, saradnja sa Centrom za profesionalni razvoj, Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, lokalnom zajednicom, školskom upravom i vaspitno, obrazovnim ustanovama. Na osnovu svega navedenog, analizira se ponuda programa i organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja. Tokom svih aktivnosti Centara, formira se i održava baza podataka. Regionalni centri su i resursni centri jer se u njimu nalaze biblioteke sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd.

Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju do sada su osnovani i u : Nišu, Čačku, Užicu, Kikindi, Kruševcu, Smederevu, Šapcu, Leskovcu, Kanjiži, Kragujevcu, Novom Pazaru i Knjaževcu. Ideja vodilja pri određivanju lokacija za Centre bila je decentralizacija i regionalizacija obrazovanja, ali još važnije, treba voditi računa o različitim potrebama zaposlenih u obrazovanju u različitim regionima. Takođe, organizacija obuka/seminara u mestu rada ili neposrednoj blizini znatno smanjuje troškove usavršavanja. Osnivanje i rad Centara jednim delom finansira švajcarska Agenicija za razvoj i saradnju, a jednim delom lokalna samouprava.

Koordinaciju rada regionalnih centara vrši Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pri Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Ovaj Centar sastoji se od tri sektora :

Više informacija o Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i katalog akreditovanih programa stručnog usavršavanja mogu se naći na internet adresi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zuov.gov.rs

 


 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo:
www.rcsmed.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kikinda:
www.csu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice:
www.rcu-uzice.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak:
www.rc-cacak.co.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš:
www.rcnis.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kruševac:
www.csu.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Šabac:
www.csusabac.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Leskovac:
www.csuleskovac.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža:
www.rckanjiza.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kragujevac:
www.csu-kg.edu.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar:
www.rcnp.rs

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Knjaževac:
www.rcsuknj.com